E zeza e javës

o-CORRUPTION-facebook

Të korruptuarit e profilit të lartë


Mungesa e rezultateve konkrete në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë është i ndërlidhur me ndërhyrjet politike dhe neglizhencën e prokurorëve.Kështu thuhet në një raport të cilin e ka publikuar Instituti Kosovar për Zhvillim të Politikave [KIPRED].Në raport thuhet se presioni ndaj prokurorëve është i drejtpërdrejtë ose ai shfaqet nëpërmjet fushatave të ndryshme në media.